Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

earlt
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viajestemjeden jestemjeden

November 06 2017

earlt
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
earlt
Niewielu jest ludzi, których prawdziwie kocham, a jeszcze mniej takich, o których mam dobre mniemanie. Im więcej poznaję świat, tym mniej mi się podoba, a każdy dzień utwierdza mnie w przekonaniu o ludzkiej niestałości i o tym, jak mało można ufać pozorom cnoty czy rozumu.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku vialittle-things little-things
earlt
5014 0ee0
earlt
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viajestemjeden jestemjeden
earlt
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
earlt
Stałam w tym świecie, czując ,że jestem samotna. Zastanawiałam się dlaczego. Nigdy nawet nie pomyślałam o tym by stamtąd wyjść. Dziwne prawda ? 
— KUZU NO HONKAI
earlt
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
earlt

October 28 2017

earlt
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viapoczekalniadusz poczekalniadusz
earlt
I wcale nie chodzi o seks, tylko o długie, niekończące się rozmowy i całkowitą akceptację drugiej osoby.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viaAnjax333 Anjax333
earlt
earlt
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.

October 23 2017

Łzy nie lecą chociaż w sobie non stop czuję smutek.
— KęKę - “Smutek” (via polski-rap-cytaty)
earlt
earlt
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viajestemjeden jestemjeden
earlt
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
earlt
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
earlt
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe vialittle-things little-things
earlt
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl