Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

5666 38ba
Reposted frombrumous brumous viajestemjeden jestemjeden
earlt
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaeternaljourney eternaljourney
earlt
  Wszystko było takie niedokończone.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaeternaljourney eternaljourney
earlt
0316 7f5b 500

September 20 2017

earlt
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle viajestemjeden jestemjeden
earlt
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
earlt
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— T. Konwicki - W pośpiechu
earlt
1830 9b21
Reposted fromreylin reylin viaeternaljourney eternaljourney
earlt
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
earlt
Czaruj chwilę. Chowaj do pudełek wspomnienia. Zapamiętuj. Nie ma w życiu nic piękniejszego, i bardziej przerażającego, jak pamięć.
— Kaja Kowalewska
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
3023 9a0c 500

M. Hłasko

September 18 2017

earlt

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viajestemjeden jestemjeden
earlt
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaheadsbangbang headsbangbang
earlt
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
earlt
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaheadsbangbang headsbangbang
earlt
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaheadsbangbang headsbangbang
earlt
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheadsbangbang headsbangbang
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl